بکندباز

تابع ()str_word_count در PHP

مثال : شمارش تعداد کلمات عبارت “Hello World”:

<?php
echo str_word_count("Hello world!");
?>

توضیحات

تابع ()str_word_count تعداد کلمات موجود در متن ورودی را شمارش می کند

دستور تابع

str_word_count(string,return,char)

تست آنلاین تابع ()str_word_count

نتیجه:

backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

    نوشته‌های مرتبط

    دیدگاه‌ها

    *
    *

    0