بکندباز

تابع ‎parse_ini_file()‎‎ در PHP

 

مثال

محتوای فایل “test.ini”:

[names]
me = Robert
you = Peter

[urls]
first = "http://www.example.com"
second = "https://www.w3schools.com"

کد PHP:

<?php
print_r(parse_ini_file("test.ini"));
?>

خروجی کد بالا:

Array (
 [me] => Robert
 [you] => Peter
 [first] => http://www.example.com
 [second] => https://www.w3schools.com
)

توضیحات

تابع ‎parse_ini_file()‎‎ یک فایل مربوط به پیکربندی (ini) را تجزیه کرده و تنظیمات را به شکل آرایه برمیگرداند.

سینتکس

parse_ini_file(file, process_sections, scanner_mode)

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
file اجباری. فایل ini که باید تجزیه شود
process_sections اختیاری. اگر TRUE باشد، یک آرایه ی چند بعدی که شامل نام سکشن ها است، برگردانده می شود. پیش فرض FALSE
scanner_mode اختیاری. می تواند یکی از مقادیر زیر باشد:

 • INI_SCANNER_NORMAL (پیش فرض)
 • INI_SCANNER_RAW (مقادیر گزینه ها تجزیه نمی شوند)
 • INI_SCANNER_TYPED (مقادیر “true”, “on”, “yes” به TRUE تبدیل می شوند و مقادیر “false”, “off”, “no”, “none” به FALSE تبدیل می شوند.  “null” به NULL تبدیل می شود. متن های عددی نیز به عدد تبدیل می شوند.)

مثال

محتوای فایل “test.ini”:

[names]
me = Robert
you = Peter

[urls]
first = "http://www.example.com"
second = "https://www.w3schools.com"

کد PHP (که process_sections هم در آن true است):

<?php
print_r(parse_ini_file("test.ini",true));
?>

خروجی کد بالا:

Array
(
[names] => Array
 (
 [me] => Robert
 [you] => Peter
 )
[urls] => Array
 (
 [first] => http://www.example.com
 [second] => https://www.w3schools.com
 )
)

اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*