بکندباز

تابع ‎acosh()‎ در PHP

مثال

چاپ کسینوس هایپربولیک معکوس اعداد مختلف:

<?php
echo(acosh(7) . "<br>");
echo(acosh(56) . "<br>");
echo(acosh(2.45));
?>

توضیحات

تابع ‎acosh()‎ کسینوس هایپربولیک معکوس یک عدد را برمیگرداند.

سینتکس

acosh(number);

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
number اجباری. یک عدد

تست آنلاین تابع ‎acosh()‎

نتیجه:

اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش زیر بپرسی:

دیدگاه‌ها

*
*

پشتیبانی واتس اپ

question