بکندباز

تابع ‎acosh()‎‎ در PHP

مثال

چاپ کسینوس هایپربولیک معکوس اعداد مختلف:

<?php
echo(acosh(7) . "<br>");
echo(acosh(56) . "<br>");
echo(acosh(2.45));
?>

توضیحات

تابع ‎acosh()‎‎ کسینوس هایپربولیک معکوس یک عدد را برمیگرداند.

سینتکس

acosh(number);

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
number اجباری. یک عدد

تست آنلاین تابع ‎acosh()‎‎

نتیجه:


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*