بکندباز

تابع ‎expm1()‎ در PHP

مثال

چاپ exp() – 1:

<?php
echo(expm1(0) . "<br>");
echo(expm1(1) . "<br>");
echo(expm1(10) . "<br>");
echo(expm1(4.8));
?>

توضیحات

تابع ‎expm1()‎ مقدار  exp(x) – 1 را برمیگرداند

سینتکس

expm1(x);

مقادیر پارامتر ها

پارامترتوضیح
xاجباری. توان

تست آنلاین تابع ‎expm1()‎

نتیجه:

backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

    نوشته‌های مرتبط

    دیدگاه‌ها

    *
    *

    0