بکندباز

تابع ‎expm1()‎‎ در PHP

مثال

چاپ exp() – 1:

<?php
echo(expm1(0) . "<br>");
echo(expm1(1) . "<br>");
echo(expm1(10) . "<br>");
echo(expm1(4.8));
?>

توضیحات

تابع ‎expm1()‎ مقدار  exp(x) – 1 را برمیگرداند

سینتکس

expm1(x);

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
x اجباری. توان

تست آنلاین تابع ‎expm1()‎

نتیجه:


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

backendbaz

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*