بکندباز

تابع ()array_pop در PHP

مثال : آخرین عضو آرایه را حذف کن:

<?php
$a=array("red","green","blue");
array_pop($a);
print_r($a);
?>

توضیحات

تابع ()array_pop آخرین عضو یک آرایه را حذف می کند.

نکته: اگر برای سایز آرایه مقدار منفی قرار دهید، مقادیر جدید قبل از مقادیر قبلی در آرایه قرار می گیرند.

دستور تابع

array_pop(array)

تست آنلاین تابع ()array_pop

نتیجه:


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*