بکندباز

تابع ()strrpos در PHP

مثال : موقعیت آخرین تطابق کلمه “php” در متن.

<?php
echo strpos("I love php, I love php too!","php");
?>

توضیحات

تابع ()strrpos مکان اولین تطابق یک متن در یک متن دیگر را در خروجی برمیگرداند. (حساس به کوچک و بزرگی حروف)

دستور تابع

strrpos(string,find,start)

تست آنلاین تابع ()strrpos

نتیجه:


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

backendbaz

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*