بکندباز

تابع ()ucwords در PHP

مثال : تبدیل کارکتر هر کلمه از یک متن را به حروف بزرگ

<?php
echo ucwords("hello world");
?>

توضیحات

تابع ()ucwords اولین کارکتر هر کلمه از یک متن را به حروف بزرگ تبدیل می کند

توابع مرتبط:

 • ucfirst() – اولین حرف رشته ی ورودی را به حرف بزرگ تبدیل می کند
 • lcfirst() – اولین حرف رشته ی ورودی را به حرف کوچک تبدیل می کند
 • strtoupper() – تمام حروف یک رشته را به حروف بزرگ تبدیل می کند
 • strtolower() – تمام حروف یک رشته را به حروف کوچک تبدیل می کند

دستور تابع

ucwords(string, delimiters)

تست آنلاین تابع ()ucwords

نتیجه:

backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

  نوشته‌های مرتبط

  دیدگاه‌ها

  *
  *

  0