بکندباز

متد ‎endswith()‎‎ در پایتون

مثال

بررسی اینکه آیا جمله با علامت نقطه (.) تمام می شود یا نه:

txt = "Hello, welcome to my world."

x = txt.endswith(".")

print(x)

توضیحات

متد ‎endswith()‎‎ اگر جمله یا کلمه ورودی با یک مقدار مشخص تمام شده باشد، True و در غیر اینصورت False بر می گرداند.

سینتکس

string.endswith(value, start, end)

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
value اجباری. مقداری که باید بررسی شود متن با آن تمام می شود یا نه
start اختیاری. موقعیتی که جستجو باید از آنجا شروع شود (ایندکس عددی)
end اختیاری. موقعیتی که جستجو باید تا آنجا انجام شود (ایندکس عددی)

مثال

بررسی کردن اینکه آیا متن با عبارت “my world.” تمام می شود یا نه:

txt = "Hello, welcome to my world."

x = txt.endswith("my world.")

print(x)

مثال

بررسی اینکه آیا از موقعیت 5 تا 11 از جمله ی ورودی با عبارت “my world.” تمام می شود یا نه:

txt = "Hello, welcome to my world."

x = txt.endswith("my world.",  5, 11)

print(x)

اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*