بکندباز

متد ‎tell()‎ در پایتون

مثال

پیدا کردن موقعیت کنونی اشاره گر در فایل:

f = open("demofile.txt", "r")
print(f.‎tell()‎)

توضیحات

متد ‎tell()‎ موقعیت کنونی اشاره گر فایل را برمی گرداند. با استفاده از متد seek()‎ می توانید موقعیت کنونی را تغییر دهید.

سینتکس

file.‎tell()‎

مثال

چاپ موقعیت اشاره گر فایل بعد از خواندن اولین خط:

f = open("demofile.txt", "r")
print(f.readline())
print(f.‎tell()‎)
backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

نوشته‌های مرتبط

دیدگاه‌ها

*
*

0