بکندباز

تابع ‎cos()‎ در PHP

مثال

چاپ کسینوس اعداد مختلف:

<?php
echo(cos(3) . "<br>");
echo(cos(-3) . "<br>");
echo(cos(0) . "<br>");
echo(cos(M_PI) . "<br>");
echo(cos(2*M_PI));
?>

توضیحات

تابع ‎cos()‎ کسینوس یک عدد را برمیگرداند.

نکته: تابع ‎cos()‎ عددی بین 1 و -1 را در خروجی برمیگرداند که نشان دهند کسینوس یک زاویه است.

سینتکس

cos(number);

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
number اجباری. زاویه

تست آنلاین تابع ‎cos()‎

نتیجه:

اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش زیر بپرسی:

دیدگاه‌ها

*
*

پشتیبانی واتس اپ

question