بکندباز

متد ‎symmetric_difference()‎‎ در پایتون

مثال

به دست آوردن یک ست شامل همه ی آیتم های دو ست به جز آیتم های مشترک:

x = {"apple", "banana", "cherry"}
y = {"google", "microsoft", "apple"}

z = x.symmetric_difference(y) 

print(z)

توضیحات

متد ‎symmetric_difference()‎ یک ست شامل همه ی آیتم های دو ست به جز آیتم های مشترک را در خروجی برمیگرداند.

سینتکس

set.symmetric_difference(set)

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
set اجباری.

 


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

backendbaz

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*