بکندباز

تابع ()range در PHP

مثال : یک آرایه ایجاد کن که المان های آن اعداد 0 تا 5 باشند:

<?php
$number = range(0,5);
print_r ($number);
?>

توضیحات

تابع ()range یک آرایه شامل محدوده ای از المان ها ایجاد می کند

این تابع آرایه از محدوده داده شده از کوچک به بزرگ ایجاد می کند. اگر مقدار پایینی بیشتر از مقدار بالایی باشد، محدوده ی المان های آرایه از بزرگ به کوچک خواهد بود.

دستور تابع

range(low, high, step)

تست آنلاین تابع ()range

نتیجه:


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*