بکندباز

تابع ‎fgetcsv()‎ در PHP

 

مثال

خواندن و چاپ یک خط ار فایل CSV باز شده:

<?php
$file = fopen("contacts.csv","r");
print_r(fgetcsv($file));
fclose($file);
?>

توضیحات

تابع ‎fgetcsv()‎ یک خط از فایل را می خواند و به دنبال فیلد های CSV میگردد.

نکته: تابع ‎fputcsv()‎ را نیز مطالعه کنید.

سینتکس

fgetcsv(file, length, separator, enclosure)

مقادیر پارامتر ها

پارامترتوضیح
fileاجباری. یک فایل باز که قرار است یک خط از اطلاعاتش خوانده شود
lengthاختیاری. مشخص کردن ماکزیمم طول یک خط. باید از بزرگترین خط در فایل CSV بیشتر باشد. اگر این پارامتر نوشته نشود، طول خط محدودیتی ندارد و کمی باعث کاهش سرعت می شود. در نسخه ی قبل از 5 PHP این پارامتر اجباری است.
separatorاختیاری. کاراکتر جدا کننده ی فیلد ها. پیش فرض برابر با کاما ( , )
enclosureاختیاری. کاراکتر نگهدارنده ی فیلد ها. پیش فرض = “
escapeاختیاری. کاراکتر escape . پیشفرض = “\”

 

مثال

خواندن و چاپ کل محتوای فایل CSV:

<?php
$file = fopen("contacts.csv","r");

while(! feof($file))
 {
 print_r(fgetcsv($file));
 }

fclose($file);
?>
 
 
backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

  نوشته‌های مرتبط

  دیدگاه‌ها

  *
  *

  0