بکندباز

تابع ‎fgetcsv()‎‎ در PHP

 

مثال

خواندن و چاپ یک خط ار فایل CSV باز شده:

<?php
$file = fopen("contacts.csv","r");
print_r(fgetcsv($file));
fclose($file);
?>

توضیحات

تابع ‎fgetcsv()‎‎ یک خط از فایل را می خواند و به دنبال فیلد های CSV میگردد.

نکته: تابع ‎fputcsv()‎‎ را نیز مطالعه کنید.

سینتکس

fgetcsv(file, length, separator, enclosure)

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
file اجباری. یک فایل باز که قرار است یک خط از اطلاعاتش خوانده شود
length اختیاری. مشخص کردن ماکزیمم طول یک خط. باید از بزرگترین خط در فایل CSV بیشتر باشد. اگر این پارامتر نوشته نشود، طول خط محدودیتی ندارد و کمی باعث کاهش سرعت می شود. در نسخه ی قبل از 5 PHP این پارامتر اجباری است.
separator اختیاری. کاراکتر جدا کننده ی فیلد ها. پیش فرض برابر با کاما ( , )
enclosure اختیاری. کاراکتر نگهدارنده ی فیلد ها. پیش فرض = “
escape اختیاری. کاراکتر escape . پیشفرض = “\”

 

مثال

خواندن و چاپ کل محتوای فایل CSV:

<?php
$file = fopen("contacts.csv","r");

while(! feof($file))
  {
  print_r(fgetcsv($file));
  }

fclose($file);
?>
 
 

اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*