بکندباز

تابع ()join در PHP

مثال : عناصر آرایه را به صورت یک رشته کنار هم جمع می کند

<?php
$arr = array('Hello','World!','Beautiful','Day!');
echo join(" ",$arr);
?>

دستور تابع

join(separator,array)

تست آنلاین تابع ()join

نتیجه:

مثال هایی از استفاده از این تابع در کد:


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

backendbaz

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*