بکندباز

متد ‎union()‎ در پایتون

مثال

یک ست که ترکیبی از دو ست است در خروجی برگردانده می شود، آیتم های تکراری یکبار آورده می شوند:

x = {"apple", "banana", "cherry"}
y = {"google", "microsoft", "apple"}

z = x.union(y) 

print(z)

توضیحات

متد ‎union()‎ یک ست شامل تمام آیتم های ست اصلی و ست های دیگر را در خروجی ارسال می کند. هر تعداد ست را می توان به عنوان ورودی به این متد ارسال کرد. آیتم های تکراری فقط یکبار آورده می شوند.

سینتکس

set.union(set1, set2...)

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
set1 اجباری.
set2 اختیاری.

مثال

ترکیب بیش از دو ست:

x = {"a", "b", "c"}
y = {"f", "d", "a"}
z = {"c", "d", "e"}

result = x.union(y, z) 

print(result)

اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*

پشتیبانی واتس اپ