بکندباز

متد ‎floor()‎‎ در پایتون

مثال

گرد کردن اعداد به اولین عدد صحیح کوچکتر:

# Import math library
import math

# Round numbers down to the  nearest integer
print(math.floor(0.6))
print(math.floor(1.4))
print(math.floor(5.3))
print(math.floor(-5.3))
print(math.floor(22.6))
print(math.floor(10.0))

توضیحات

متد math.‎floor()‎ عدد ورودی را اگر اعشاری باشد به نزدیکترین عدد صحیح کوچکتر گرد می کند.

نکته: برای گرد کردن عدد اعشاری به نزدیک ترین عدد صحیح بزرگتر از متد ‎math.ceil()‎ استفاده می کنیم.

سینتکس

math.floor(x)

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
x اجباری. داده عددی

جزئیات فنی

مقدار برگشتی: مقداری از نوع int
تغییرات: Python 3+ به بالا : داده ی int برگردانده می شود
Python 2.x : داده ی  float برگردانده می شود

 


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

backendbaz

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*