بکندباز

تابع ‎int()‎ در پایتون

مثال

تبدیل عدد 3.5 به یک عدد صحیح:

x =  int(3.5)

توضیحات

تابع ‎int()‎ داده ی ورودی را به عدد صحیح تبدیل می کند.

سینتکس

int(value, base)

مثال

تبدیل داده ی متنی به عدد صحیح:

x =  int("12")

 

backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

نوشته‌های مرتبط

دیدگاه‌ها

*
*

0