بکندباز

تابع ‎gettimeofday()‎‎ در PHP

مثال

چاپ زمان کنونی:

<?php
// Print the array from ‎gettimeofday()‎
print_r(‎gettimeofday()‎);

// Print the float from ‎gettimeofday()‎
echo gettimeofday(true);
?>

توضیحات

تابع ‎gettimeofday()‎ زمان کنونی را برمیگرداند.

سینتکس

gettimeofday(return_float)

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
return_float اختیاری. اگر True باشد، به جای آرایه، یک عدد اعشاری برگردانده می شود. پیش فرض False

اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

backendbaz

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*