بکندباز

تابع ‎gettimeofday()‎ در PHP

مثال

چاپ زمان کنونی:

<?php
// Print the array from ‎gettimeofday()‎
print_r(‎gettimeofday()‎);

// Print the float from ‎gettimeofday()‎
echo gettimeofday(true);
?>

توضیحات

تابع ‎gettimeofday()‎ زمان کنونی را برمیگرداند.

سینتکس

gettimeofday(return_float)

مقادیر پارامتر ها

پارامترتوضیح
return_floatاختیاری. اگر True باشد، به جای آرایه، یک عدد اعشاری برگردانده می شود. پیش فرض False
backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

    نوشته‌های مرتبط

    دیدگاه‌ها

    *
    *

    0