بکندباز

تابع ()count_chars در PHP

مثال : چاپ همه ی کاراکتر های متفاوت استفاده شده در یک متن (حالت 3)

<?php
$str = "Hello World!";
echo count_chars($str,3);
?>

توضیحات:

تابع ()count_chars اطلاعات مربوطه به کاراکتر های استفاده شده در یک متن را برمیگرداند. (مثلاً چند بار یک کاراکتر ASCII در متن استفاده شده است، یا چه کاراکتر هایی در متن استفاده شده یا نشده اند)

دستور تابع

count_chars(string,mode)

حالت های مختلف:

  • 0 – یک آرایه را برمیگرداند که کلید های آن کاراکتر های ASCII و مقادیر آن تعداد تکرار آن کاراکتر در متن است
  • 1 – یک آرایه را برمیگرداند که کلید های آن کاراکتر های ASCII و مقادیر آن تعداد تکرار آن کاراکتر در متن است، فقط مقدار های بزرگتر از صفر نمایش داده می شود
  • 2 – یک آرایه را برمیگرداند که کلید های آن کاراکتر های ASCII و مقادیر آن تعداد تکرار آن کاراکتر در متن است، فقط مقادیر برابر با صفر نمایش داده می شود
  • 3 – یک رشته شامل تمام کاراکتر های متفاوتِ استفاده شده در متن را برمیگرداند
  • 4 – یک رشته با تمام کاراکتر های استفاده نشده در متن را برمیگرداند

تست آنلاین تابع ()count_chars

نتیجه:


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*

پشتیبانی واتس اپ