بکندباز

متد ‎cosh()‎‎ در پایتون

مثال

محاسبه کسینوس هایپربولیک اعداد:

# Import math Library
import math 

# Return the hyperbolic cosine of  different numbers
print (math.cosh(1))
print (math.cosh(8.90)) 
print (math.cosh(0))
print (math.cosh(1.52))

توضیحات

متد math.‎cosh()‎‎ کسینوس هایپربولیک یک عدد را برمیگرداند. (معادل ‎(exp(number) + exp(-number)) / 2‎).

سینتکس

math.cosh(x)

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
x اجباری. یک مقدار عددی. اگر x عدد نباشد، ارور TypeError برگردانده می شود

جزئیات فنی

مقدار برگشتی: مقداری از نوع float
ورژن پایتون: 1.4

 


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*