بکندباز

تابع ‎date_modify()‎‎ در PHP

مثال

اضافه کردن 15 روز به زمان.:

<?php
$date=date_create("2013-05-01");
date_modify($date,"+15 days");
echo date_format($date,"Y-m-d");
?>

توضیحات

تابع ‎date_modify()‎‎ تاریخ داده شده را ویرایش می کند.

سینتکس

date_modify(object, modify)

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
object اجباری. یک شیء DateTime که با تابع ‎date_create()‎‎ ساخته شده است
modify اجباری. داده ی متنی مربوط به اصلاحات
 
 

اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*