بکندباز

تابع ()substr_replace در PHP

مثال : جایگزین کردن کلمه Hello با World

<?php
echo substr_replace("Hello","world",0);
?>

توضیحات

تابع ()substr_replace بخشی از یک رشته را با یک رشته دیگر جابه جا می کند

دستور تابع

substr_replace(string,replacement,start,length)

تست آنلاین تابع ()substr_replace

نتیجه:

اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش زیر بپرسی:

دیدگاه‌ها

*
*

پشتیبانی واتس اپ

question