بکندباز

تابع ‎tempnam()‎‎ در PHP

مثال

ساخت یک فایل موقت با یک نام یکتا در پوشه ی داده شده:

<?php
echo tempnam("C:\inetpub\testweb","TMP0");
?>

نمونه خروجی کد بالا:

C:\inetpub\testwebTMP1.tmp

توضیحات

تابع ‎tempnam()‎‎ یک فایل موقت با یک نام یکتا در آدرس پوشه ی ورودی ایجاد می کند.

نکته:  اگر چنین پوشه ای وجود نداشته باشد، تابع ‎tempnam()‎‎ ممکن است فایل را در پوشه ی temp سیستم ایجاد کند.

نکته: تابع ‎tmpfile()‎‎ را نیز مطالعه کنید.

سینتکس

tempnam(dir, prefix)

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
dir اجباری. آدرس پوشه ای که فایل موقت باید در آن ساخته شود
prefix اجباری. پیشوند نام فایل

اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*