بکندباز

متد ‎count()‎ در پایتون

مثال

به دست آوردن تعداد باری که آیتم 5 در تاپل تکرار شده است:

thistuple = (1, 3, 7, 8, 7, 5, 4, 6, 8, 5)

x = thistuple.count(5)

print(x)

توضیحات

متد ‎count()‎ تعداد باری که یک آیتم مشخص در تاپل تکرار می شود را برمیگرداند.

سینتکس

tuple.count(value)

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
value اجباری.آیتم

 

backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

نوشته‌های مرتبط

دیدگاه‌ها

*
*

0