بکندباز

متد ‎exp()‎ تابع نمایی در پایتون

مثال

محاسبه عدد E به توان اعداد مختلف:

#Import math Library
import math 

#find the exponential of the  specified value
print(math.exp(65))
print(math.exp(-6.89))

توضیحات

متد math.‎exp()‎ مقدار E به توان x را (Ex) محاسبه می کند.

عدد e عدد اویلر و (ثابت نپر) نام دارد و پایه ی لگاریتم طبیعی است. مقدار آن تقریباً برابر است با 2.718282.

و x مقداری است که به عنوان ورودی به متد داده می شود.

سینتکس

math.exp(x)

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
x اجباری. توان

جزئیات فنی

مقدار بازگشتی: مقداری از نوع float
ورژن پایتون: 1.6.1

 


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

دیدگاه‌ها

*
*

پشتیبانی واتس اپ