بکندباز

تابع ()array_multisort در PHP

مثال : یک آرایه ی مرتب شده به صورت صعودی را در خروجی برمیگرداند.

<?php
$a1=array("Dog","Cat");
$a2=array("Fido","Missy");
array_multisort($a1,$a2);
print_r($a1);
print_r($a2);
?>

توضیحات

تابع ()array_multisort چند آرایه یا یک آرایه ی چند بعدی را مرتب می کند.

نکته: کلید های متنی باقی می مانند اما کلید های ایندکسی، دوباره از صفر مرتب می شوند.

دستور تابع

array_multisort(array1, sortorder, sorttype, array2, array3, ...)

مقدار sortorder:

  • SORT_ASC – پیش فرض – مرتب سازی صعودی (A-Z)
  • SORT_DESC – مرتب سازی نزولی (Z-A)

مقدار sorttype:


تست آنلاین تابع ()array_multisort

نتیجه:


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*