بکندباز

تابع ‎filetype()‎‎ در PHP

مثال

چاپ نوع فایل “test.txt”:

<?php
echo filetype("test.txt");
?>

توضیحات

تابع ‎filetype()‎‎ نوع فایل ورودی را برمیگرداند.

مقادیر احتمالی در خروجی:

  • fifo
  • char
  • dir
  • block
  • link
  • file
  • socket
  • unknown

نکته: نتیجه ی این تابع کش می شود. و در صورت نیاز با استفاده از تابع ‎clearstatcache()‎‎ می توانیم کش را پاک کنیم.

سینتکس

filetype(filename)

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
filename اجباری. آدرس فایل

مثال

برگرداندن نوع فایل برای /images/:

<?php
echo filetype("/images/");
?>

تست آنلاین تابع ‎filetype()‎‎

نتیجه:


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*