بکندباز

تابع ‎date_parse()‎ در PHP

مثال

چاپ یک آرایه شامل اطلاعات مربوط به یک تاریخ مشخص:

<?php
print_r(date_parse("2013-05-01 12:30:45.5"));
?>

توضیحات

تابع ‎date_parse()‎ یک آرایه شامل اطلاعات جزئی مربوط به یک تاریخ مشخص را برمیگرداند

سینتکس

date_parse(date)

مقادیر پارامتر ها

پارامترتوضیح
dateاجباری. تاریخ
backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

    نوشته‌های مرتبط

    دیدگاه‌ها

    *
    *

    0