بکندباز

تابع ‎fgets()‎‎ در PHP

مثال

خواندن یک خط از فایل باز شده:

 

<?php
$file = fopen("test.txt","r");
echo fgets($file);
fclose($file);
?>

توضیحات

تابع ‎fgets()‎‎ یک خط از یک فایل باز شده را برمی گرداند.

سینتکس

fgets(file, length)

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
file اجباری. فایل باز شده
length اختیاری. تعداد بایتی که باید خوانده شود. وقتی به مقدار length-1 بایت یا به انتهای خط برسیم، خواندن متوقف می شود.
اگر هیچ مقداری برای این پارامتر تعیین نشود، تا انتهای خط خوانده می شود

مثال

خواندن خط به خط یک فایل:

<?php
$file = fopen("test.txt","r");

while(! feof($file))
  {
  echo fgets($file). "<br />";
  }

fclose($file);
?>
 
 

اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*