بکندباز

تابع ‎fgets()‎ در PHP

مثال

خواندن یک خط از فایل باز شده:

 

<?php
$file = fopen("test.txt","r");
echo fgets($file);
fclose($file);
?>

توضیحات

تابع ‎fgets()‎ یک خط از یک فایل باز شده را برمی گرداند.

سینتکس

fgets(file, length)

مقادیر پارامتر ها

پارامترتوضیح
fileاجباری. فایل باز شده
lengthاختیاری. تعداد بایتی که باید خوانده شود. وقتی به مقدار length-1 بایت یا به انتهای خط برسیم، خواندن متوقف می شود.
اگر هیچ مقداری برای این پارامتر تعیین نشود، تا انتهای خط خوانده می شود

مثال

خواندن خط به خط یک فایل:

<?php
$file = fopen("test.txt","r");

while(! feof($file))
 {
 echo fgets($file). "<br />";
 }

fclose($file);
?>
 
 
backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

  نوشته‌های مرتبط

  دیدگاه‌ها

  *
  *

  0