بکندباز

تابع ‎get_resource_type()‎‎ در PHP

مثال

چاپ نوع متغیر:

<?php
$file = fopen("test.txt","r");
echo get_resource_type($file);
?>

توضیحات

تابع ‎get_resource_type()‎‎ نوع یک متغیر(منبع) را برمیگرداند.

سینتکس

get_resource_type(resource);

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
resource اجباری. منبع

اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*