بکندباز

متد ‎symmetric_difference_update()‎‎ در پایتون

مثال

حذف آیتم هایی از ست x که در ست y نیز وجود دارد و اضافه کردن آیتم هایی به ست x که در ست x نیست ولی در ست y وجود دارد:

x = {"apple", "banana", "cherry"}
y = {"google", "microsoft", "apple"}

x.symmetric_difference_update(y) 

print(x)

توضیحات

متد ‎symmetric_difference_update()‎ آیتم های مشترک بین ست اصلی و ست دوم را از ست اصلی حذف می کند و آیتم های غیر مشترک را به آن اضافه می کند.

سینتکس

set.symmetric_difference_update(set)

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
set اجباری.

 


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

backendbaz

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*