بکندباز

تابع ‎file()‎‎ در PHP

مثال

ریختن اطلاعات فایل در یک آرایه:

<?php
print_r(file("test.txt"));
?>

توضیحات

تابع ‎file()‎‎ اطلاعات یک فایل را می خواند و درون یک آرایه ذخیره می کند.

هر عضو آرایه، یک خط از فایل است، که کاراکتر مربوط به خط جدید را هم شامل می شود.

سینتکس

file(filename, flag, context)

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
filename اجباری. آدرس فایل
flag اختیاری. می تواند یکی از مقادیر ثابت زیر باشد:

  • FILE_USE_INCLUDE_PATH – جستجوی فایل در include_path ( که در php.ini مشخص شده)
  • FILE_IGNORE_NEW_LINES – کاراکتر خط جدید نوشته نشود
  • FILE_SKIP_EMPTY_LINES – خط های خالی نوشته نشوند
context اختیاری.
 

 

 

اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*