بکندباز

تابع ‎file()‎ در PHP

مثال

ریختن اطلاعات فایل در یک آرایه:

<?php
print_r(file("test.txt"));
?>

توضیحات

تابع ‎file()‎ اطلاعات یک فایل را می خواند و درون یک آرایه ذخیره می کند.

هر عضو آرایه، یک خط از فایل است، که کاراکتر مربوط به خط جدید را هم شامل می شود.

سینتکس

file(filename, flag, context)

مقادیر پارامتر ها

پارامترتوضیح
filenameاجباری. آدرس فایل
flagاختیاری. می تواند یکی از مقادیر ثابت زیر باشد:

 • FILE_USE_INCLUDE_PATH – جستجوی فایل در include_path ( که در php.ini مشخص شده)
 • FILE_IGNORE_NEW_LINES – کاراکتر خط جدید نوشته نشود
 • FILE_SKIP_EMPTY_LINES – خط های خالی نوشته نشوند
contextاختیاری.
 

 

 
backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

  نوشته‌های مرتبط

  دیدگاه‌ها

  *
  *

  0