بکندباز

تابع ‎is_readable()‎ در PHP

 

مثال

چک کردن اینکه آیا فایل داده شده قابل خواندن است یا نه:

<?php
$file = "test.txt";
if(is_readable($file)) {
 echo ("$file is readable");
} else {
 echo ("$file is not readable")
}
?>

نمونه خروجی کد بالا:

test.txt is readable

 

توضیحات

تابع ‎is_readable()‎ چک می کند که آیا فایل داده شده قابل خواندن است یا نه.

نکته: نتیجه ی این تابع کش می شود. و در صورت نیاز با استفاده از تابع ‎clearstatcache()‎ می توانیم کش را پاک کنیم.

سینتکس

is_readable(file)

مقادیر پارامتر ها

پارامترتوضیح
fileاجباری. آدرس فایل
 
backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

  نوشته‌های مرتبط

  دیدگاه‌ها

  *
  *

  0