بکندباز

تابع ()array_shift در PHP

مثال : اولین المان آرایه را حذف کرده و مقدار آن را در خروجی برگردان.

<?php
$a=array("a"=>"red","b"=>"green","c"=>"blue");
echo array_shift($a);
print_r ($a);
?>

توضیحات

تابع ()array_shift اولین المان آرایه را حذف کرده و مقدار حذف شده را در خروجی برمی گرداند.

نکته: اگر کلید ها عددی باشند، همه ی کلید ها دوباره از صفر ساخته می شوند.

دستور تابع

array_shift(array)

تست آنلاین تابع ()array_shift

نتیجه:


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*