بکندباز

تابع ()array_slice در PHP

مثال : تکه ای آرایه که شروع آن از آرایه ایندکس 2 باشد و بقیه مقادیر آرایه را تا انتها داشته باشد، در خروجی چاپ کن.

<?php
$a=array("red","green","blue","yellow","brown");
print_r(array_slice($a,2));
?>

توضیحات

تابع ()array_slice تکه های انتخاب شده از یک آرایه را در خروجی برمیگرداند.

نکته: اگر آرایه کلید های متنی داشته باشد، کلید ها به همان شکل حفظ می شوند.

دستور تابع

array_slice(array, start, length, preserve)

تست آنلاین تابع ()array_slice

نتیجه:


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*

    مهران پاسخ

    خیلی عالی مرسی