بکندباز

متد ‎discard()‎ در پایتون

مثال

حذف banana از ست:

fruits = {"apple", "banana", "cherry"}

fruits.discard("banana") 

print(fruits)

توضیحات

متد ‎discard()‎ آیتم مشخص شده را از ست حذف می کند. تفاوت این متد با متد  remove()‎ در این است که متد remove()‎‎ در صورتی که آیتم در ست وجود نداشته باشد خطایی در خروجی چاپ می کند.

سینتکس

set.discard(value)

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
value اجباری. آیتم

 

backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

نوشته‌های مرتبط

دیدگاه‌ها

*
*

0