بکندباز

متد ‎discard()‎‎ در پایتون

مثال

حذف banana از ست:

fruits = {"apple", "banana", "cherry"}

fruits.discard("banana") 

print(fruits)

توضیحات

متد ‎discard()‎ آیتم مشخص شده را از ست حذف می کند. تفاوت این متد با متد  remove()‎ در این است که متد remove()‎‎ در صورتی که آیتم در ست وجود نداشته باشد خطایی در خروجی چاپ می کند.

سینتکس

set.discard(value)

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
value اجباری. آیتم

 


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

backendbaz

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*