بکندباز

متد ‎difference()‎‎ در پایتون

مثال

به دست آوردن آیتم هایی از ست x که در ست y وجود ندارد:

x =  {"apple", "banana", "cherry"}
y = {"google",  "microsoft", "apple"}

z = x.difference(y) 

print(z)

توضیحات

متد ‎difference()‎‎ آیتم هایی از ست اصلی که در ست دوم وجود ندارد را در خروجی برمیگرداند.

سینتکس

set.difference(set)

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
set اجباری.

مثال

به دست آوردن آیتم هایی از ست y که در ست x وجود ندارد:

x =  {"apple", "banana", "cherry"}
y = {"google",  "microsoft", "apple"}

z = y.difference(x) 

print(z)

اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*