بکندباز

تابع ‎ftp_login()‎‎ در PHP

مثال

اتصال، ورود و بستن یک اتصال FTP:

<?php
// connect to FTP server
$ftp_server = "ftp.example.com";
$ftp_conn = ftp_connect($ftp_server) or die("Could not connect to $ftp_server");

// login
if (@ftp_login($ftp_conn, $ftp_username, $ftp_userpass))
  {
  echo "Connection established.";
  }
else
  {
  echo "Couldn't establish a connection.";
  }

// do something...

// close connection
ftp_close($ftp_conn); 
?>

توضیحات

تابع ‎ftp_login()‎‎ به یک اتصال FTP لاگین می کند.

سینتکس

ftp_login(ftp_conn, username, password);

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
ftp_conn اجباری. اتصال FTP
username اجباری. نام کاربری
password اجباری. کلمه عبور
 

اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*