بکندباز

تابع ()strripos در PHP

مثال : آخرین موقعیت تطابق php را در داخل متن پیدا کن.

<?php
echo strripos("I love php, I love php too!","PHP");
?>

توضیحات

تابع ()strripos آخرین موقعیت تطابق یک رشته در رشته دیگر را برمیگرداند.

دستور تابع

strripos(string,find,start)

تست آنلاین تابع ()strripos

نتیجه:


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*