بکندباز

تابع ‎date_isodate_set()‎ در PHP

مثال

تنظیم تاریخ  ISO به پنجمین هفته در سال 2013:

<?php
$date=date_create();
date_isodate_set($date,2013,5);
echo date_format($date,"Y-m-d");
?>

توضیحات

تابع ‎date_isodate_set()‎ تاریخ را بر اساس استاندارد  ISO 8601 یعنی با استفاده از اضافه کردن روز و هفته، به جای استفاده از یک تاریخ خاص، ایجاد می کند.

سینتکس

date_isodate_set(object, year, week, day)

مقادیر پارامتر ها

پارامترتوضیح
objectاجباری. یک شیء DateTime که با تابع ‎date_create()‎ ساخته شده است
yearاجباری. سال
weekاجباری. هفته
dayاختیاری. روز هفته- پیشفرض 1
 
 
backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

    نوشته‌های مرتبط

    دیدگاه‌ها

    *
    *

    0