بکندباز

تابع ()str_replace در PHP

مثال : جایگزینی کلمه “World” با “Peter” در جمله “Hello good World!”:

<?php
echo str_replace("World","Peter","Hello world!");
?>

توضیحات

تابع ()str_replace چند کاراکتر را با چند کاراکتر دیگر در متن جایگزین می کند (حساس به کوچک و بزرگی)

این تابع با قوانین زیر کار می کند:

 • اگر متن مورد جستجو، آرایه باشد، آرایه برمیگرداند
 • اگر متن مورد جستجو آرایه باشد، جستجو و جایگزینی در همه ی المان های آرایه انجام می شود
 • اگر هر دوی متن جستجو و متن جایگزین آرایه باشند و متن جایگزین تعداد المان های کمتری داشته باشد، متن خالی برای جایگزینی استفاده می شود
 • اگر متن جستجو آرایه و متن جایگزینی رشته باشد، متن جایگزین برای هر مقدار جستجو، استفاده می شود

نکته: این تابع حساس به کوچکی و بزرگی حروف است. برای سرچ غیر حساس حساس به کوچکی و بزرگی، از تابع ()str_ireplace استفاده کنید.

دستور تابع

str_replace(find,replace,string,count)

تست آنلاین تابع ()rtrim

نتیجه:

کد هایی که این تابع درون آنها استفاده شده است:

backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

  نوشته‌های مرتبط

  دیدگاه‌ها

  *
  *

  0