بکندباز

تابع ()chr در PHP

مثال : برگرداندن کاراکتر ها از مقدار های مختلف ASCII:

<?php
echo chr(52) . "<br>"; // Decimal value
echo chr(052) . "<br>"; // Octal value
echo chr(0x52) . "<br>"; // Hex value
?>

توضیحات:

تابع ()chr یک کاراکتر را از مقدار ورودی ASCII مشخص شده، برمیگرداند.
مقدار ورودی ASCII می تواند به شکل دسیمال، اکتال یا هگزادسیمال وارد شود. مقدار اکتال با یک 0 قبل از آن و مقدار هگز با یک 0x قبل از آن مشخص می شود.

تابع ()ord  برعکس این تابع عمل می کند.

دستور تابع

chr(ascii)

تست آنلاین تابع ()chr

نتیجه:

 

مثال هایی از استفاده از این تابع در کد:


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*