بکندباز

تابع ‎is_resource()‎ در PHP

مثال

چک کردن اینکه آیا متغیر از نوع منبع است یا نه:

<?php
$file = fopen("test.txt","r");

if (is_resource($file)) {
  echo  "File is open";
} else {
  echo "Error open file";
}
?>

توضیحات

تابع ‎is_resource()‎ چک میکند که آیا متغیر از نوع منبع است یا نه.

نکته: تابع ‎is_resource()‎ اگر متغیر منبع بسته شده باشد FALSE برمیگرداند.

این تابع اگر متغیر از نوع منبع باشد true یا (1) برمیگرداند و در غیر اینصورت false یا هیچی.

سینتکس

is_resource(variable);

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
variable اجباری. منبع

تست آنلاین تابع ‎is_resource()‎

نتیجه:

اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش زیر بپرسی:

دیدگاه‌ها

*
*

پشتیبانی واتس اپ

question