بکندباز

تابع ‎disk_total_space()‎ در PHP

مثال

چاپ کل فضای موجود در درایو C: به بایت:

<?php
echo disk_total_space("C:");
?>

خروجی کد بالا:

119990349824

 

توضیحات

تابع ‎disk_total_space()‎ کل فضای یک درایو یا پوشه را به بایت برمیگرداند

نکته: برای به دست آوردن فضای خالی موجود در یک پوشه یا درایو از تابع ‎disk_free_space()‎  استفاده می کنیم.

سینتکس

disk_total_space(directory)

مقادیر پارامتر ها

پارامترتوضیح
directoryاجباری. آدرس پوشه یا درایو
 

 

 
backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

    نوشته‌های مرتبط

    دیدگاه‌ها

    *
    *

    0