بکندباز

تابع ‎list()‎ در پایتون

مثال

ساخت یک لیست از روی اعضای تاپل ورودی (و یا تبدیل تاپل به لیست):

x =  list(('apple', 'banana', 'cherry'))

توضیحات

تابع ‎list()‎ یک شیء لیست با استفاده از آیتم های آرایه ی ورودی ایجاد می کند.

سینتکس

list(iterable)

 

مثال هایی از استفاده از این تابع در کد:

backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

نوشته‌های مرتبط

دیدگاه‌ها

*
*

0