بکندباز

متد ‎fromkeys()‎‎ در پایتون

مثال

ساخت یک دیکشنری با 3 کلید و مقادیر صفر:

x = ('key1', 'key2', 'key3')
y = 0

thisdict = dict.fromkeys(x, y)

print(thisdict)

توضیحات

متد ‎fromkeys()‎ یک دیکشنری با کلید ها و یک مقدار مشخص ایجاد می کند.

سینتکس

dict.fromkeys(keys, value)

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
keys اجباری. آرایه ای که کلید ها را مشخص می کند
value اختیاری. یک مقدار برای همه ی کلید ها. پیشفرض = خالی

مثال

مانند مثال قبل ولی بدون هیچ مقداری:

x = ('key1', 'key2', 'key3')

thisdict = dict.fromkeys(x)

print(thisdict)

اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

backendbaz

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*