بکندباز

تابع ()array_replace_recursive در PHP

مثال : المان های آرایه اول را با المان های آرایه دوم جایگزین کن

<?php
$a1=array("a"=>array("red"),"b"=>array("green","blue"),);
$a2=array("a"=>array("yellow"),"b"=>array("black"));
print_r(array_replace_recursive($a1,$a2));
?>

توضیحات

تابع ()array_replace_recursive المان های آرایه اول را با المان های آرایه های بعدی در یک آرایه چند بعدی جایگزین می کند.

نکته: اگر یک کلید هم در آرایه اول وجود داشته باشد و هم در آرایه بعدی، مقدار آن با مقدار آرایه ی دوم جایگزین می شود. و اگر یک کلید فقط در آرایه اول وجود داشته باشد، مقدار آن تغییری نمی کند.

نکته: اگر از چندین آرایه استفاده شود، مقادیر آخرین آرایه برای جایگزینی استفاده می شوند.

اگر آرایه ها کلید های مشخصی نداشته باشند، این تابع دقیقاً مشابه تابع array_replace عمل می کند.

دستور تابع

array_replace_recursive(array1, array2, array3, ...)

تست آنلاین تابع ()array_replace_recursive

نتیجه:

 

اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*