بکندباز

تابع ‎ftell()‎‎ در PHP

مثال

چاپ موقعیت کنونی اشاره گر خواندن/ نوشتن در فایل:

<?php
$file = fopen("test.txt","r");

// Print current position
echo ftell($file);

// Change current position
fseek($file,"15");

// Print current position again
echo "<br>" . ftell($file);

fclose($file);
?>

توضیحات

تابع ‎ftell()‎ موقعیت کنونی اشاره گر خواندن/ نوشتن در یک فایل باز را در خروجی برمی گرداند.

سینتکس

ftell(file)

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
file اجباری. فایل باز شده

اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

backendbaz

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*