بکندباز

تابع ()implode در PHP

مثال : عناصر آرایه را به صورت یک رشته کنار هم جمع می کند

<?php
$arr = array('Hello','World!','Beautiful','Day!');
echo implode(" ",$arr);
?>

دستور تابع

implode(separator,array)

تست آنلاین تابع ()implode

نتیجه:

مثال هایی از استفاده از این تابع در کد:

اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش زیر بپرسی:

دیدگاه‌ها

*
*

پشتیبانی واتس اپ

question