بکندباز

تابع ‎basename()‎‎ در PHP

مثال

نام فایل را از مسیر داده شده بر می گرداند:

<?php
$path = "/testweb/home.php";

//Show filename
echo basename($path) ."<br/>";

//Show filename, but cut off file extension for ".php" files
echo basename($path,".php");
?>

خروجی کد بالا:

home.php
home

توضیحات

تابع ‎basename()‎‎ از یک آدرس، نام فایل را استخراج می کند.

سینتکس

basename(path, suffix)

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
path اجباری. آدرس فایل
suffix اختیاری. پسوند فایل.
اگر نام فایل این پسوند را داشته باشد، پسوند از نام فایل در خروجی حذف می شود.

اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*

    zzz پاسخ

    توضیحاتتون خیلی خوب و مفید بود.ممنون